WADY POSTAWY I SKOLIOZY - rehabilitacja dzieci i młodzieży

 

W Naszym Centrum prowadzimy kompleksową rehabilitację wad postawy oraz skolioz dzieci i młodzieży.

Wady postawy to odchylenia od prawidłowej postawy ciała, widoczne podczas przyjętej przez pacjenta pozycji stojącej, nie mieszczące się w fizjologicznych normach. Wadliwa postawa jest nieestetyczna, potocznie nazywa się "zmęczeniową". Nieleczona może wywierać zły wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, np. mogą doprowadzić do zaburzeń w układzie oddechowym, krążenia.

Skolioza to zniekształcenie krzywizn kręgosłupa w trzech płaszczyznach: czołowej (doboczne wygięcie kręgosłupa), strzałkowej(zwiększenie lub zmniejszenie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa) i poprzecznej(rotacja kręgów).

Rehabilitacja skolioz głównie powinna opierać się na rozciąganiu przykurczonych mięśni oraz wykonywaniu masażu na te mięśnie. Terapia powinna również polegać na asymetrycznym wzmacnianiu mięśni osłabionych i wykonywaniu masażu pobudzającego. Działania takie mają na celu wyrównanie dysbalansu mięśniowego. Oprócz tego wykonywanie ćwiczeń derotacyjnych, mobilizacji żeber z równoczesnym oddychaniem, oraz reedukacją i utrwaleniem prawidłowej postawy.

Duży nacisk w terapii dzieci nakładamy na uczestnictwo rodziców i budowaniu świadomości pacjenta i rodzica. W powodzeniu terapii dziecka również ważne jest rzetelne wykonywanie ćwiczeń poza kliniką, tj. w domu, oraz obserwacja dziecka.

W Centrum Medycznym ORTO-OPTYMIST z powodzeniem leczymy zarówno dzieci jak i młodzież, wkładając w terapię wszystkie siły i cała zdobytą wiedzę, by osiągnąć zamierzony, jak najlepszy efekt terapeutyczny.

 

"Dlaczego boli kręgosłup" artykuł dr n.med. Piotra Gawdy