REHABILITACJA STOMATOLOGICZNA

 


Zapewniamy współpracę interdyscyplinarnego zespołu, w którego skład wchodzą lekarze specjaliści z zakresu:

 • Ortopedii
 • Rehabilitacji dzieci i dorosłych
 • Neurologii
 • Neurochirurgii

oraz specjaliści:

 •  Fizjoterapii
 •  Logopedii

Wizyty lekarskie na NFZ:

 • Rehabilitacja medyczna

Więcej informacji tutaj.

 

 

 

 


REHABILITACJA STOMATOLOGICZNA OBEJMUJE:

 


1. Rehabilitację dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych.


2. Terapię zaburzeń mowy ze współistniejącymi wadami anatomicznymi:

 

a)    Wady zgryzu: przodozgryz, tyłozgryz, zgryz otwarty, zgryz krzyżowy

 

b)    Rozszczep podniebienia i wargi

 

 

 

 

REHABILITACJA DYSFUNKCJI STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH OBEJMUJE:


Diagnostykę:

 • wywiad;
 • badanie manualne;
 • analiza manualna stawu skroniowo-żuchwowego;
 • RTG - Pantomogram - jest zdjęciem poglądowym oceniającym stan uzębienia, obrazującym struktury anatomiczne kości szczęki, żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz częściowo zatoki szczękowe.


Terapię:

 • leczenie stomatologiczne;
 • fizjoterapię -  stosowana w celu zmniejszenia zwarcia stawu i poprawy elastyczności mięśni;
 • fizykoterapię - pole magnetyczne, laseroterapia, elektroterapia, terapia ciepłem lub zimnem;
 • ćwiczenia relaksacyjne zmniejszające stres;
 • autoterapię - nauka ćwiczeń;
 • kinesiotaping.

 

 


TERAPIA ZABURZEŃ MOWY ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI WADAMI ANATOMICZNYMI OBEJMUJE:

 


 Wady zgryzu: przodozgryz, tyłozgryz, zgryz otwarty, zgryz krzyżowy


Diagnostykę:

 • konsultację stomatologiczną oraz ortodontyczną;
 • wywiad;
 • badanie zewnątrz i wewnątrzustne;
 • RTG -Pantomogram -  jest zdjęciem poglądowym oceniającym stan uzębienia, obrazującym struktury anatomiczne kości szczęki, żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz częściowo zatoki szczękowe;
 • badanie logopedyczne.


Terapię:

 • leczenie ortodontyczne;
 • fizjoterapię -  stosowana w celu zmniejszenia zwarcia stawów skroniowo-żuchwowych i poprawy elastyczności mięśni;
 • korekcja postawy, która często rzutuje na wady zgryzowe;
 • ćwiczenia logopedyczne - w celu poprawy sprawności motorycznej narządów artykulacyjnych oraz mowy;
 • reedukację połykania;
 • ćwiczenia oddechowe;
 • autoterapię - nauka ćwiczeń.

  Rozszczep podniebienia i wargi


Diagnostykę:

 • konsultację ortodontyczną;
 • wywiad;
 • badanie zewnątrz i wewnątrzustne;
 • RTG -Pantomogram - jest zdjęciem poglądowym oceniającym stan uzębienia, obrazującym struktury anatomiczne kości szczęki, żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz częściowo zatoki szczękowe;
 • badanie logopedyczne.


Terapię:

 • leczenie ortodontyczne;
 • fizjoterapię -  stosowana w celu poprawy elastyczności mięśni;
 • ćwiczenia logopedyczne - poprawiające sprawność motoryczną narządów mowy;
 • korekcję wadliwej wymowy;
 • reedukację połykania;
 • ćwiczenia oddechowe;
 • autoterapię- nauka ćwiczeń.