LECZENIE BÓLU PRZY UŻYCIU PRODUKTÓW OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO

 

Wytwarzanie osocza bogatopłytkowego krok po kroku

Skład krwi pełnej

Rodzaje produktów osocza

Kondycjonowane osocze płytkowe - zastosowanie w medycynie sportowej

Zastosowanie kondycjonowanego osocza płytkowego


Łączenie produktów osocza TriCell z innymi opcjami terapii

Koncentrat osocza bogatopłytkowego