REHABILITACJA STOMATOLOGICZNA, LARYNGOLOGICZNA, NEUROLOGICZNA I LOGOPEDIA

 


Zapewniamy współpracę interdyscyplinarnego zespołu, w którego skład wchodzą lekarze specjaliści z zakresu:

 • Ortopedii
 • Rehabilitacji dzieci i dorosłych
 • Neurologii
 • Neurochirurgii

oraz specjaliści:

 •  Fizjoterapii
 •  Logopedii

Wizyty lekarskie na NFZ:

 • Rehabilitacja medyczna

Więcej informacji tutaj.

 

 

 

 

 

REHABILITACJA STOMATOLOGICZNA, LARYNGOLOGICZNA, NEUROLOGICZNA ORAZ LOGOPEDIA OBEJMUJE:

 


1. Terapię zaburzeń mowy ze współistniejącymi wadami anatomicznymi:

 

a)    Wady zgryzu: przodozgryz, tyłozgryz, zgryz otwarty, zgryz krzyżowy

 

b)    Rozszczep podniebienia i wargi

 

2. Rehabilitacja mowy u pacjentów po:


a)    zabiegach resekcyjno-rekonstrukcyjnych okolicy jamy ustnej


a)    całkowitym usunięciu krtani


3. Rehabilitacja zaburzeń czynności nerwu twarzowego


4. Terapia zaburzeń mowy wynikająca z uszkodzenia mózgu

 
 

TERAPIA ZABURZEŃ MOWY ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI WADAMI ANATOMICZNYMI OBEJMUJE:

 

 

 Wady zgryzu: przodozgryz, tyłozgryz, zgryz otwarty, zgryz krzyżowy


Diagnostykę:

 • konsultację stomatologiczną oraz ortodontyczną;
 • wywiad;
 • badanie zewnątrz i wewnątrzustne;
 • RTG - Pantomogram -  jest zdjęciem poglądowym oceniającym stan uzębienia, obrazującym struktury anatomiczne kości szczęki, żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz częściowo zatoki szczękowe;
 • badanie logopedyczne.


Terapię:

 • leczenie ortodontyczne;
 • fizjoterapię -  stosowana w celu zmniejszenia zwarcia stawów skroniowo-żuchwowych i poprawy elastyczności mięśni;
 • korekcja postawy, która często rzutuje na wady zgryzowe;
 • ćwiczenia logopedyczne - w celu poprawy sprawności motorycznej narządów artykulacyjnych oraz mowy;
 • reedukację połykania;
 • ćwiczenia oddechowe;
 • autoterapię - nauka ćwiczeń.

 

 


 Rozszczep podniebienia i wargi


Diagnostykę:

 • konsultację ortodontyczną;
 • wywiad;
 • badanie zewnątrz i wewnątrzustne;
 • RTG - Pantomogram -  jest zdjęciem poglądowym oceniającym stan uzębienia, obrazującym struktury anatomiczne kości szczęki, żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz częściowo zatoki szczękowe;
 • badanie logopedyczne.


Terapię:

 • leczenie ortodontyczne;
 • fizjoterapię -  stosowana w celu poprawy elastyczności mięśni;
 • ćwiczenia logopedyczne ? poprawiające sprawność motoryczną narządów mowy;
 • korekcję wadliwej wymowy;
 • reedukację połykania;
 • ćwiczenia oddechowe;
 • autoterapię - nauka ćwiczeń.

 

 


REHABILITACJA MOWY U PACJENTÓW PO:

 

 

zabiegach resekcyjno-rekonstrukcyjnych okolicy jamy ustnej obejmuje:


Diagnostykę:

 • wywiad;
 • badanie zewnątrz i wewnątrzustne;
 • RTG - Pantomogram -  jest zdjęciem poglądowym oceniającym stan uzębienia, obrazującym struktury anatomiczne kości szczęki, żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz częściowo zatoki szczękowe;
 • badanie fizjoterapeutyczne;
 • badanie logopedyczne.


Terapię:

 • fizjoterapię - stosowaną w celu zwiększenia ruchomości stawów skroniowo-żuchwowych, poprawy elastyczności mięśni oraz zmniejszenia obrzęków limfatycznych;
 • fizykoterapię - laseroterapia, elektroterapia, terapia ciepłem;
 • ćwiczenia logopedyczne - w celu poprawy sprawności motorycznej narządów artykulacyjnych;
 • korekcję wadliwej wymowy;
 • reedukację połykania;
 • ćwiczenia oddechowe;
 • ćwiczenia relaksacyjne;
 • autoterapię - nauka ćwiczeń;
 • kinesiotaping.

 

 


całkowitym usunięciu krtani


Diagnostykę:

 • wywiad;
 • badanie zewnątrz i wewnątrzustne;
 • badanie fizjoterapeutyczne;
 • badanie logopedyczne.


Terapię:

 • fizjoterapię -  stosowana w celu poprawy elastyczności mięśni, mobilizacja blizn pooperacyjnych, leczenie obrzęków limfatycznych;
 • fizykoterapię - laseroterapia, elektroterapia, terapia ciepłem;
 • nauka wytwarzania głosu i mowy zastępczej;
 • reedukację połykania;
 • ćwiczenia oddechowe;
 • ćwiczenia relaksacyjne;
 • autoterapię ? nauka ćwiczeń;
 • kinesiotaping.

 

 


REHABILITACJA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI NERWU TWARZOWEGO OBEJMUJE:


Diagnostykę:

 • wywiad;
 • badanie fizjoterapeutyczne;
 • badanie logopedyczne.


Terapię:

 • fizjoterapię - stosowaną w celu normalizacji napięcia mięśniowego;
 • fizykoterapię - laseroterapia, elektroterapia, terapia ciepłem, ultradźwięki;
 • ćwiczenia logopedyczne - w celu poprawy sprawności motorycznej narządów artykulacyjnych oraz mięśni mimicznych;
 • korekcję wadliwej wymowy;
 • reedukację połykania;
 • autoterapię - nauka ćwiczeń;
 • kinesiotaping.

 

 


TERAPIA ZABURZEŃ MOWY WYNIKAJĄCA Z USZKODZENIA MÓZGU OBEJMUJE:


Diagnostykę:

 • wywiad;
 • badanie logopedyczne.


Terapię:

 • wywoływanie pojedynczych głosek, słów;
 • nauka budowania zdań;
 • poprawę rozumienia prostych poleceń popartych gestem, kontekstu zdań, wyrazów;
 • rehabilitację zaburzonych czynności - czytanie, pisanie, liczenie;
 • przywrócenie lub usprawnienie możliwości komunikowania się chorego z otoczeniem.