PRACOWNIA RENTGENOWSKA

 

W naszej pracy wykorzystujemy aparat RTG model FOCUS z systemem przewodowej radiografii cyfrowej SNAPSHOT, który należy do najnowszej generacji urządzeń tego typu i jest przeznaczony do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych punktowych, zgryzowych i zgryzowo-skrzydłowych.  Innowacyjne rozwiązania zastosowane w aparacie pozwalają na redukuję dawki promieniowania do absolutnego minimum.  Aparat jest zbudowany zgodnie z europejskim standardem bezpieczeństwa  (klasa 1, typ B) i posiada poziom bezpieczeństwa IP-20.