"ODLOTOWA FIRMA" - Wspieramy Odlotowy Fundusz Stypendialny


Odlotowy Fundusz Stypendialny to idea skierowana do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów studiów stacjonarnych pochodzących z ubogich rodzin powiatu świdnickiego. Z Funduszu mogą korzystać uczniowie, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w nauce oraz w innych dziedzinach np. w sporcie, muzyce, sztuce. (http://odlotowi.eu/index.php/dla-kogo oraz www.odlotowi.eu)