BADANIA NAUKOWE Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W LUBLINIE

 

 

 

Badania genetyczne dla sportowców


Celem naszych badań będzie określenie predyspozycji zawodnika do uprawiania sportów o charakterze wytrzymałościowym, sprintersko-siłowym bądź mieszanym.

        Geny determinują rozwój struktur mięśni szkieletowych, który jest ściśle związany ze sprawnością fizyczną. Dzięki badaniom tych genów możliwe stało się określenie predyspozycji zawodników do uprawiania określonych dyscyplin sportowych.
    Takim genem jest ACTN3, który poprzez kodowanie białka strukturalnego mięśni szkieletowych, determinuje rozwój szybko- lub wolnokurczliwych włókien mięśniowych.
    Dzięki naszym badaniom polimorfizmu genu ACTN3 możliwe jest ustalenie predyspozycji zawodnika do uprawiania sportów o charakterze wytrzymałościowym, sprintersko-siłowym bądź mieszanym.

 

źródło:bieganie.pl


    Rodzaje polimorfizmu genu w odniesieniu do predyspozycji sportowych zawodnika, które zostaną określone u osoby badanej, dzięki badaniu genetycznemu:

 •     TYP XX: Występuje odmiana R577X w obydwu egzemplarzach genu ACTN3. Badania  sportowców  pokazują, że ta kombinacja jest związana z naturalną predyspozycją do uprawiania sportów wytrzymałościowych
 •     TYP RR: Nie występuje odmiana R577X w żadnym z egzemplarzy genu ACTN3. Nieobecność odmiany R577X w obu egzemplarzach genu ACTN3 jest związana z naturalną predyspozycją do sportów sprintersko-siłowych
 •     TYP RX: Występuje odmiana R577X w jednym  z dwóch egzemplarzy genu ACTN3. W przypadku występowania takiej kombinacji, istnieje możliwość predyspozycji do zawodów wytrzymałościowych i sprintersko-siłowych


Opis badania genetycznego genu ACTN3:

 • do badania pobierana jest krew żylna (4ml) do probówki z EDTA
 •  czas oczekiwania na wyniki - do 6 tygodni
 •  przed pobraniem krwi wymagane będzie podpisanie formularza świadomej zgodny na badanie genetyczne

 

    Krew do badań genetycznych pobierana będzie w Punkcie Pobrań Diagnostyka

ul. Jana Sawy 1B/A1,tel. 81 469 16 07

Od 3 czerwca do 12 czerwca w godzinach 9:00-12:00

 

W CELU UZYSKANIA SKIEROWANIA NA BEZPŁATNE BADANIA GENETYCZNE NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO SIEDZIBY CENTRUM MEDYCZNEGO ORTO-OPTYMIST Z DOWODEM OSOBISTYM

 

 

Kryteria włączenia pacjentów do badania genetycznego:

 • pisemna zgoda na udział w badaniu
 •  czynne uprawianie wybranej dyscypliny sportowej
 •  wiek > 18 latPrzeciwwskazania do badania genetycznego:

 •  aktywna ostra lub przewlekła choroba o charakterze zapalnym (zakażenie wirusowe, bakteryjne, grzybicze lub choroba o podłożu autoimmunizacyjnym)
 •  jakakolwiek inna aktywna choroba, która w opinii badacza mogłaby uniemożliwić udział pacjenta w badaniu
 •  okres ciąży lub laktacji
 •  przyjmowanie leków będących w fazie badań klinicznych
 •  brak pisemnej zgody na udział w badaniu