MEDYCZNE SZKOLENIA PODYPLOMOWE

TERAPIA MANUALNA
nr kursu CMO6/2012

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy oraz studentów medycyny. Propedeutyka terapii manualnej narządu ruchu w ujęciu eklektycznym i w oparciu o neurokinezjologię. Materiał szkoleniowy odwołuje się do uznanych szkół medycyny manualnej i wybitnych postaci terapii manualnej, min.: praskiej szkoły rehabilitacji i medycyny mięśniowo-szkieletowej (Lewit, Janda, Kolarz, Sachse, Arkuszewski, Verchozinova, i innych), holistycznej terapii manualnej (Rakowski, Słobodzian-Rakowska, Rakowska-Muskat), polskiej szkoły rehabilitacji (Seyfried) ortopedycznej terapii manualnej (Cyriax, Kaltenborn, Evjenth, Frisch, Bischoff, Sell, i innych) i osteoeopatii (Mitchelowie, Gaymans, Maigne, Chaitow, i innych).
Szkolenie ma głównie charakter warsztatów i ćwiczeń praktycznych, wykonywanych w parach ćwiczebnych. Nauczany materiał zawiera wyłącznie sprawdzone pod kątem użyteczności i skuteczności klinicznej techniki diagnostyczne i terapeutyczne.

Kurs składa się z trzech modułów (każdy moduł to 20 godzin akademickich). Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin końcowy przed komisją PTMM.

Ramowy program:

Moduł l - kręgosłup lędźwiowy, miednica i biodro
- teoria terapii manualnej
- wskazania i p/wskazania do stosowania terapii manualnej
- "czerwone flagi" w terapii manualnej
- biomechanika: kręgosłup L, miednica i biodro
- rodzaje zaburzeń narządu ruchu
- testy fizykalne ortopedyczno-neurologiczne: kręgosłup L, miednica i biodro
- orientacyjne czynnościowe testy przesiewowe: kręgosłup L, miednica i biodro
- badanie manualne: kręgosłup L, miednica i biodro
- zasady stosowania technik rozluźniania tkanek miękkich
- rozluźnianie tkanek miękkich: tułów, obręcz miednicy i biodro
- zasady stosowania technik rozluźniania i rozciągania mięśni
- relaksacje i stretching mięśni: tułów, obręcz miednicy i biodro
- zasady stosowania mobilizacji stawowych
- mobilizacje stawów: kręgosłup L, obręczy miednicy i biodra
- wybrane zespoły zaburzeń czynnościowych.

Moduł ll - kręgosłup piersiowy żebra, kolano i stopa
- powtórzenie materiału szkoleniowego
- neurofizjologiczna koncepcja terapii manualnej
- biomechanika: kręgosłup Th, żebra, kolano i stopa
- testy fizykalne ortopedyczno-neurologiczne: kręgosłup Th, żebra, kolano i stopa
- orientacyjne czynnościowe testy przesiewowe: kręgosłup Th, żebra, kolano i stopa
- badanie manualne: kręgosłup Th, żebra, kolano i stopa
- rozluźnianie tkanek miękkich: klatka piersiowa, udo, podudzie i stopa
- relaksacje i rozciąganie  mięśni: klatka piersiowa, udo, podudzie i stopa
- mobilizacje stawów: klatka piersiowa (kręgosłup Th, żebra), kolano i stopa
- wybrane zespoły zaburzeń czynnościowych.

Moduł lll - kręgosłup szyjny i kończyna górna
- powtórzenie materiału szkoleniowego? biomechanika: kręgosłup C, bark, łokieć i dłoń
- zmodyfikowana skala przeciążeń wg Seyfrieda
- biomechanika: kręgosłup C, obręcz barkowa, łokieć i ręka
- testy fizykalne ortopedyczno-neurologiczne: kręgosłup C, obręcz barkowa i ręka
- testy bezpieczeństwa dla kręgosłupa C
- orientacyjne czynnościowe testy przesiewowe: kręgosłup C, bark, łokieć i ręka
- badanie manualne: kręgosłup C, bark, łokieć i dłoń
- rozluźnianie tkanek miękkich: szyja, obręcz barkowa i kończyna górna
- relaksacje i rozciąganie  mięśni: szyja, obręcz barkowa i kończyna górna
- mobilizacje stawów: szyja, obręcz barkowa, łokieć i ręka
- wybrane zespoły zaburzeń czynnościowych
- najczęstsze interakcje zaburzeń czynnościowych w narządzie ruchu
- interpretacja reakcji pozabiegowych
- dokumentacja zabiegów terapii manualnej.


Prowadzenie kursu:
mgr fizjoterapii Jarosław Woźnicki - terapeuta manualny i masażysta dyplomowany
mgr fizjoterapii Zbigniew Nowosad - nauczyciel terapii manualnej, masażysta dyplomowany

Kierownictwo naukowe:
dr n. med. Piotr Gawda - specjalista rehabilitacji medycznej.

Adresaci szkolenia:

fizjoterapeuci, lekarze i masażyści.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest okazanie organizatorowi kursu dokumentu (lub jego kopii) poświadczającego wykształcenie medyczne.

Akredytacja szkolenia:

Polskie Towarzystwo Masażu Medycznego.

Organizator kursu (kontakt):

Centrum Medyczne ORTO-OPTYMIST
; ul. Jana Sawy 9 lok. 2, 20-632 Lublin;
tel.: (81) 473 25 20, (+48) 669-223-292;
www.ortooptymist.pl; e-mail: kursy@ortooptymist.pl

Koszt szkolenia:
600 PLN za 1 moduł, wraz z materiałami szkoleniowymi (nie obejmuje kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegów).


UWAGA!!
Ze względu na duże zainteresowanie możliwa jest już rejestracja. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Najbliższy termin kursu:
Moduł III 20-21.03.2015

(piątek w godz. 16:00-21:00, sobota w godz. 9:00-17:00)

UWAGA!!
Wszystkie pytania dotyczące szkoleń oraz zgłoszeń prosimy kierować do organizatora kursów
Centrum Medyczne ORTO-OPTYMIST