MEDYCZNE SZKOLENIA PODYPLOMOWE

STAW KOLANOWY - diagnostyka i rehabilitacja
nr kursu CMO7/2012

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów chcących usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą problematyki stawu kolanowego. Tematyka kursu obejmuje zarówno diagnostykę, planowanie i przeprowadzenie właściwej rehabilitacji po urazach stawu kolanowego leczonych zachowawczo i operacyjnie. Kurs gwarantuje solidne podstawy teoretyczne oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie diagnostyki i rehabilitacji. Nabyta wiedza pozwoli na prowadzenie prawidłowej rehabilitacji u pacjentów ortopedycznych.
Kurs składa się z dwóch modułów ( każdy moduł po 20 godzin wykładowych, realizowanych w ciągu dwóch dni).

Ramowy program:

Moduł I  Diagnostyka funkcjonalna stawu kolanowego; najczęstsze dysfunkcje i urazy stawu kolanowego

- podstawy anatomii stawu kolanowego
- anatomia funkcjonalna stawu kolanowego ( palpacja)
- biomechanika stawu kolanowego
- badanie funkcjonalne ocena funkcji stawu kolanowego (diagnostyka różnicowa)
- najczęstsze dysfunkcje i urazy stawu kolanowego ( uszkodzenia więzadeł krzyżowych i pobocznych, uszkodzenie łąkotek, konflikt SRU, zwichnięcie rzepki)
- metody leczenia zachowawczego i operacyjnego urazów w obrębie stawu kolanowego

Moduł II Rehabilitacja zachowawcza i pooperacyjne stawu kolanowego

- rehabilitacja zachowawcza i pooperacyjna po uszkodzeniu łąkotek
- rehabilitacja zachowawcza i pooperacyjna po uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego
- rehabilitacja zachowawcza i pooperacyjna po uszkodzeniu więzadła krzyżowego tylnego
- rehabilitacja zachowawcza i pooperacyjna po uszkodzeniu więzadeł pobocznych
- rehabilitacja po zabiegach naprawczych na chrząstce stawowej
- rehabilitacja w dysfunkcji stawu rzepkowo-udowego

Prowadzenie kursu:
Zbigniew Wawrzyczek
Dorota Markiewicz
Magdalena Różalska

Kierownictwo naukowe:
dr n.med. Piotr Gawda

Adresaci szkolenia:
fizjoterapeuci i technicy masażyści oraz studenci ostatniego roku tych kierunków

Akredytacja szkolenia:
Polskie Towarzystwo Masażu Medycznego

Organizator kursu (kontakt):
Centrum Medyczne ORTO-OPTYMIST; ul. Jana Sawy 9 lok. 2, 20-632 Lublin;
tel.: (81) 440-23-45, (+48) 669-223-292;
www.ortooptymist.pl
; e-mail: kursy@ortooptymist.pl

Koszt szkolenia:
600 PLN za 1 moduł wraz z materiałami szkoleniowymi (nie obejmuje kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegu)

Najbliższy termin:
7 - 8 grudnia 2012 - Kurs z przyczyn niezależnych od organizatora został odwołany.

UWAGA!!
Wszystkie pytania dotyczące szkoleń oraz zgłoszeń prosimy kierować do organizatora kursów
Centrum Medyczne ORTO-OPTYMIST