MEDYCZNE SZKOLENIA PODYPLOMOWE

 

SKOLIOZA - DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE
kurs posiada akredytację PTF


Kurs porusza tematykę skolioz i wad postawy zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Kurs trwa 3 dni w wymiarze 28 godzin dydaktycznych. Uczestnik po ukończeniu kursu jest przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadami postawy.

Ramowy program:


Blok I: ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

- ogólne wiadomości o skoliozie
- mechanizmy powstawania skolioz
- biomechanika skoliozy
- diagnozowanie zaburzeń funkcjonalnych
- postepowanie fizjoterapeutycznego u osób z postawą skoliotyczną i skoliozą

Blok IIZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

- przyjmowanie przez dziecko pozycji hiperkorekcyjnych
- rozciąganie nadmiernie napiętych grup mięśniowo-powięziowych i mięśniowych
- wykonanie masażu funkcyjnego na mięśniach przykurczonych
- wykonywanie masażu pobudzającego na mięśniach rozciągniętych-osłabionych
- funkcjonalne wzmacnianie osłabionych mięśni
- kifotyzacja odcinka piersiowego
- mobilizacją żeber połączona z oddychaniem
- wykonywanie ćwiczeń derotacyjnych
- wykonywanie asymetrycznych ćwiczeń wzmacniających
- nauka nawyku prawidłowej postawy
- odtwarzanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w różnych pozycjach oraz ich stabilizowania
- instruktaż ćwiczeń do wykonywania w domu

Prowadzący:
dr n. med. Piotr Kwiatkowski

Adresaci szkolenia:

Fizjoterapeuci oraz studenci kierunku fizjoterapia

Organizator kursu (kontakt):
Centrum Medyczne ORTO-OPTYMIST; ul. Jana Sawy 9 lok. 2, 20-632 Lublin;
tel.: (81) 440-23-45, (+48) 669-223-292;
www.ortooptymist.pl; e-mail: kursy@ortooptymist.pl

Koszt szkolenia:

900 zł, wraz z materiałami szkoleniowymi (nie obejmuje kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegów)

Czas trwania kursu:
Dzień I:      13:00 - 20:00
Dzień II:      8:30 - 17:30
Dzień III :    8:30 - 15:00

Najbliższy termin kursu:
11 - 13 styczeń 2013 r.

Uwagi:
Prosimy o zabranie wygodnego, sportowego stroju.UWAGA!!
Wszystkie pytania dotyczące szkoleń oraz zgłoszeń prosimy kierować do organizatora kursów
Centrum Medyczne ORTO-OPTYMIST