MEDYCZNE SZKOLENIA PODYPLOMOWE

 

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy oraz studentów medycyny. Tematyka kursu obejmuje szeroko pojęte mobilizacje mięśniowo- powięziowe. Uczestnicy kursu nabędą wiele praktycznych umiejętności leczenia tkanek miękkich wzbogacone o dodatkowe techniki nerwowe jak również ćwiczenia funkcjonalne. Techniki zawierają elementy współczesnych metod terapeutycznych wciąż udoskonalanych w praktyce klinicznej. Kurs poszerzony jest o przemyślenia oraz doświadczenia prowadzących. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli zastosować zdobyte umiejętności praktyczne w terapii u każdego pacjenta z dysfunkcjami narządu ruchu. Kurs trwa 2 dni.

Za udział w kursie przysługują punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Zagadnienia kursu:

I.    Człowiek jako system obwodu regulacji.
II.    Podstawy neuromobilizacji w terapii tkanek miękkich
a)    Co to jest neuromobilizacja?
b)    Właściwości mechaniczne układu nerwowego.
c)    Tkankowe mechanizmy prowadzące do dysfunkcji nerwów obwodowych.
d)    Techniki neuromobilizacji wybranych nerwów obwodowych.

III.    Ciągłość mięśniowo- powięziowa a przeciążenia układu ruchu
a)    Anatomia i fizjologia powięzi.
b)    Przyczyny i lokalizacja wybranych przeciążeń struktury mięśniowo - powięziowej.
c)    Techniki rozluźniania mięśniowo - powięziowego.

IV.    Diagnostyka przeciążeń tkanek miękkich - punkty spustowe
a)    Podstawy teoretyczne (definicja, klasyfikacja, etiologia)
b)
    Metody lokalizacji punktów spustowych
c)    Metody dezaktywacji punktów spustowych

V.    Techniki wspomagające w terapii tkanek miękkich
a)    Rola zabiegów fizykalnych w terapii tkanek miękkich
b)    Taping
- podstawy teoretyczne tapingu stosowanego w rehabilitacji
- przykładowe aplikacje w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu

VI.
    Autoterapia w terapii tkanek miękkich
a)    Autorozciąganie mięśni - edukacja pacjenta
b)    Ćwiczenia gimnastyczne wspomagające proces leczenia.

VII.    Koncepcja tensegracji układu ruchu człowieka

 

Prowadzący kurs:

dr n.med. Piotr Gawda
mgr Bożydar Czapka


Kierownictwo naukowe:

dr n.med. Piotr Gawda

 

Organizator kursu (kontakt):

Centrum Medyczne ORTO-OPTYMIST; ul. Jana Sawy 9 lok. 2, 20-632 Lublin;
tel.: (81) 473-25-20, (+48) 669-223-292;
www.ortooptymist.pl
; e-mail: kursy@ortooptymist.pl

 

Koszt szkolenia:

800 PLN od uczestnika wraz z materiałami szkoleniowymi (cena nie obejmuje kosztów dojazdu wyżywienia i noclegu)

Cena promocyjna do 30.12.2014r. wynosi 600 PLN!

Ilość miejsc: 12

Za udział w kursie przysługują punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Najbliższy termin:

7-8 marca 2015 (sobota - niedziela) w godz. 9 -17