MEDYCZNE SZKOLENIA PODYPLOMOWE

TECHNIKI MANIPULACJI TKANEK MIĘKKICH
nr kursu CMO3/2012

Zasadnicza treść szkolenia to techniki manualnej oceny i terapii tkanek miękkich: skóry, tkanki łącznej podskórnej, powięzi powierzchownej, mięśni, powięzi głębokich, więzadeł i okostnej. Omówiona zostanie także koncepcja tzw. pamięci tkankowej oraz charakterystyka objawowa najważniejszych struktur anatomicznych (kojarzenie określonych objawów z wywołującymi je określonymi tkankami). Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Masażu Medycznego.

Kurs ma charakter EKLEKTYCZNY - zawiera elementy różnych szkół terapii manualnej i masażu leczniczego, połączonych w logiczną i spójną całość. Treści szkoleniowe odwołują się do prac wybitnych postaci - światowych i krajowych autorytetów leczenia manualnego. Kurs ma wymiar praktyczny i jest prowadzony w intensywnej formie - chcemy przekazać maksimum wiedzy i umiejętności w minimalnym czasie. Dlatego szkolenie jest jednomodułowe i odbywa się w ciągu dwóch dni, w wymiarze 20 godzin wykładowych - daje to uczestnikom oszczędność czasu i poniesionych nakładów!
Taka skomasowana forma wykładowa jest możliwa dzięki temu, że uczymy przede wszystkim zasad badania i terapii na przykładzie wielu różnych technik. Znajomość zasad pozwala samodzielnie modyfikować techniki a także opracowywać nowe rozwiązania w zależności od zaistniałych potrzeb terapeutycznych.
Nabyte podczas kursu umiejętności pozwolą na bezpieczną i efektywną pracę z chorym człowiekiem, np. w takich schorzeniach jak: zespoły bolesnego barku, zespoły bolesnego łokcia, zespoły bólowe L-S, itd.

Ramowy program:

Zagadnienia teoretyczne:
- stan normalny (fizjologiczny) i anormalny (patofizjologiczny) tkanek
- model morfologizacji dysfunkcji
- najczęstsze wzorce (modele) zaburzeń powięzi powierzchownej
- cechy tkankowych zmian odruchowych w badaniu palpacyjnym
- koncepcja pamięci tkankowej
- charakterystyka objawowa wybranych tkanek
- neurofizjologiczne zjawiska leżące u podstaw tkankowych zmian odruchowych
- neurofizjologiczne mechanizmy stosowane w technikach zabiegowych
- przeciwwskazania do terapii tkanek miękkich

Zagadnienia praktyczne:
Górny kwadrant ciała:
- ocena i terapia tkanek obręczy barkowej
- ocena i terapia tkanek okolicy głowy i szyi
- ocena i terapia tkanek kończyny górnej
- ocena i terapia tkanek tułowia
Dolny kwadrant ciała:
- ocena i terapia tkanek okolicy brzucha
- ocena i terapia tkanek obręczy miednicy
- ocena i terapia tkanek kończyny dolnej

Techniki specjalne:
- ocena i terapia mięśniowych punktów spustowych
- ocena i terapia "aktywnych blizn"
- wybrane techniki niespecyficznych mobilizacji stawowych

Prowadzenie kursu:
mgr fizjoterapii Zbigniew Nowosad - terapeuta manualny i dyplomowany masażysta
mgr fizjoterapii Jarosław Woźnicki - terapeuta manualny i dyplomowany masażysta.

Kierownictwo naukowe:
dr n. med. Piotr Gawda - specjalista rehabilitacji medycznej.

Adresaci szkolenia:
lekarze, fizjoterapeuci i technicy masażyści oraz studenci ostatniego roku tych kierunków.

Akredytacja szkolenia:
Polskie Towarzystwo Masażu Medycznego.

Organizator kursu (kontakt) :
Centrum Medyczne ORTO-OPTYMIST
; ul. Jana Sawy 9 lok. 2, 20-632 Lublin;  tel.: (81) 440-23-45, (+48) 669-223-292;
www.ortooptymist.pl; e-mail: kursy@ortooptymist.pl

Koszt szkolenia:
600 PLN za kurs, wraz z materiałami szkoleniowymi (nie obejmuje kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegów).

Najbliższy termin kursu:
15-16 luty 2013r.
18-19 października 2013r. - kurs odwołany z przyczyn niezależnych od organizatora

 

UWAGA!!Wszystkie pytania dotyczące szkoleń oraz zgłoszeń prosimy kierować do organizatora kursów

Centrum Medyczne ORTO-OPTYMIST