KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

 

DYSFUNKCJE STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO DSSŻ.
KONIECZNOŚĆ WSPÓŁPRACY SPECJALISTÓW Z DZIEDZINY
STOMATOLOGII I FIZJOTERAPII. 

 

Lublin, sobota 24.11.2012, godz. 10:00

Hotel IBB Grand Hotel Lublinianka, Krakowskie Przedmieście 56
PROGRAM KONFERENCJI10.00 - Uroczyste otwarcie konferencji, przywitanie gości.

10.30 - 11.30 - "Badanie pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia"

dr n. med. Andrzej Bożyk - specjalista protetyki stomatologicznej
Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

11.30 - 11.45 - Przerwa kawowa

11.45 - 12.45 - "Rola badań obrazowych w diagnostyce schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych ze szczególnym uwzględnieniem tomografii stożkowej CBCT"

prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło - Kalinowska - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

12.45 - 13.30 - Prezentacja firm 3M ESPE, Kol-Dental

13.30 - 14.30 - Lunch

14.30 - 15.30 - "Patogeneza zaburzeń czynności systemu żuchwowo-czaszkowego. Możliwości terapeutyczne."

dr n. med. Piotr Gawda - specjalista rehabilitacji medycznej
Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

15.30 - 16.30 - "Techniki fizjoterapeutyczne w dysfunkcjach stawu skroniowo-żuchwowego.
Studium przypadku pacjenta leczonego multidyscyplinarnie."

mgr Marta Suwała - fizjoterapeuta
Centrum Medyczne ORTO-OPTYMIST Lublin
                                                                           
                                          
16.30 - 17.00 - DyskusjaKierownictwo naukowe:
dr n.med. Piotr Gawda

Adresaci:
lekarze, lekarze dentyści, fizjoterapeuci oraz studenci wymienionych kierunków

Koszt konferencji:
(cena obejmuje lunch w przerwie konferencji)
200 zł lekarze, lekarze dentyści, fizjoterapeuci
*100zł studenci - z formularzem zgłoszeniowym prosimy przesłać skan legitymacji studenckiej z aktualną pieczątką

Płatne do dnia 20 listopada 2012r.
Po 20.11. oraz w dniu konferencji płatne 300zł.
Wpłatę za kurs należy dokonać na konto Multibank 75114020170000480212201994 ORTO-OPTYMIST SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY 20-632 Lublin ul. Jana Sawy 9 lokal 2.

Za udział w konferencji przysługują 4 punkty edukacyjne.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.


     Organizator                           Partnerzy

 

UWAGA!!
Wszystkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do organizatora.

Regulamin konferencji