Informacje

REGULAMIN KURSU NOWOCZESNY MODEL DIAGNOSTYKI I LECZENIA SCHORZEŃ KOŃCZYN DOLNYCH

1.               

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia online ze strony www.ortooptymist.pl

2.

Kwalifikowanie na listę uczestników szkoleń następuje według kolejności nadchodzących zgłoszeń oraz wpłacenia zaliczki w wyznaczonym przez organizatora terminie.

3.

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

4.

Uczestnik jest zobowiązany dokonać wpłaty (przelewem lub gotówką) w wysokości i w terminie określonym w otrzymanym drogą mailową potwierdzeniu uczestnictwa.

Wpłatę za kurs należy dokonać na konto
mBank
75114020170000480212201994 ORTO-OPTYMIST 
20-632 Lublin
ul. Jana Sawy 9 lokal 2.

5.

Zaliczkę na poczet kursu w wysokości 30% ceny szkolenia, należy opłacić nie później na miesiąc przed rozpoczęciem. Opłatę za cały kurs należy uiścić najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem kursu.

6.

Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

7.

Członkom Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii przysługuje zniżka w wysokości 10% od regularnej ceny kursu.

8.

W przypadku rezygnacji na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu istnieje możliwość zwrotu 50% wpłaconych środków.  

9.

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.

10.

W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.

11.

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

12.

Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą organizatora, oraz prowadzącego szkolenie.

13.

Rachunki są wystawiane przez organizatora podczas kursu.

14.

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia.

CO ZABRAĆ

Należy zabrać buty na zmianę oraz odzież medyczną. Do dyspozycji uczestników kursów szatnia i natrysk.

POŁĄCZENIA KOLEJOWE

Rozkład jazdy PKP: www.rozklad-pkp.pl
Intercity:www.intercity.pl

JAK DOJECHAĆ

http://lublin.jakdojade.pl/

Dojazd z Dworca PKS autobusami: 31, 32, 39
Dojazd z Dworca PKP autobusami: 161, 152

GDZIE ZAPARKOWAĆ

Posiadamy dogodne miejsca parkingowe przy Centrum Medycznym ORTO-OPTYMIST.

POLECANE HOTELE

www.nocowanie.pl/noclegi/lublin

POLECANE RESTAURACJE:

Pesto: www.pesto.lublin.pl
więcej na: http://zobaczlublin.pl/index.php?id=5

POLECANE KAWIARNIE I KLUBY

http://zobaczlublin.pl/index.php?id=2

WOLNY CZAS:

aktualne wydarzenia kulturalne:
www.ck.lublin.pl/index.php
www.kultura.lublin.eu/wydarzenia.html